Regulamin Serwera [18-04-2018]

Regulamin Serwera
Locked
dawid
Szef | Root | CEO
Posts: 66
Joined: 22 Aug 2013, o 20:00

Regulamin Serwera [18-04-2018]

Post by dawid » 7 Sep 2013, o 01:30

Wstęp

Regulamin zawiera zbiór zasad praw oraz obowiązków, które zostały podzielone według działów. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z nimi. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje Administrację i użytkowników.

Regulacje

1. Zasady Ogólne
1.1) Na serwerze POL-SPEAK.pl obowiązuje n-etykieta czyli zbiór zasad przyzwoitego zachowania wszystkich użytkowników bez względu na funkcje, rangę czy pozycje administracyjną.
1.2) Wielokrotna/notoryczna umyślna zmiana kanałów jest zakazana.
1.3) Wchodzenie na strefę pomocy bez powodu jest zakazane - grozi za to ranga “TechDenied”, która uniemożliwia wchodzenie na nią przez 7 dni.
1.4) Użytkownik może posiadać ilość rang serwerowych zgodną z poziomem rejestracji.
1.4.1) Niezarejestrowany – ikonka wiekowa + województwo + jedna ikona z grupy „game ranks” lub „other ranks”.
1.4.2) Zarejestrowany - 4 ikony + ikonka wiekowa + województwo.
1.4.3) VIP i SuperVIP oraz Premium - 6 ikon + ikonka wiekowa + województwo + ikonka VIP/ SuperVIP/ Premium Zone
1.4.4) Ranga Supporter - 10 ikon + ikonka wiekowa + województwo
1.5) Wszelkie ataki typu dDoS są surowo zabronione zgodnie z Art. Kodeksu Karnego 268, 268a, 269, oraz 287 pod karą pozbawienia wolności do lat 5-ciu.
1.6) Udostępnianie wszelkich informacji o użytkownikach jest zakazane zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
1.6.1) Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania, które pojawiają się pod Twoim Unikalnym ID.
1.6.2) Wyciąganie adresu IP lub jakichkolwiek danych o innych osobach na serwerze jest surowo zakazane.
1.7) W przypadku blokady dostępu do serwera wykorzystywanie oprogramowania zmieniającego adres IP (np. VPN) jest zabronione i będzie skutkować ponowną blokadą.
1.8) Za łamanie regulaminu użytkownikowi grozi wyrzucenie z kanału/serwera, bądź też ban czasowy/stały. Długość oraz wysokość kary jest zależna od Administratora, który według intuicji wyznacza karę motywując ją w opisie. Od każdego bana użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy złożyć na Forum naszego TS-a pod adresem : http://board.pol-speak.pl/viewtopic.php?f=16&t=351 zgodnie z umieszczonym tam wzorem.
1.9) Dotacja serwera jest dobrowolna. Osoba dotująca serwer otrzyma rangę "Supporter” .
1.10) Właściciel serwera zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Użytkownik

2. Prawa
2.1) Wchodzenie na kanały publiczne.
2.2) Zakładanie kanału tymczasowego.
2.3) Otrzymanie własnego kanału prywatnego.
2.4) Wchodzenie na kanały do których użytkownik posiada hasło oraz zezwolenie od właściciela kanału.
2.5) Używanie botów muzycznych na własnych kanałach.
2.6) Przeniesienie kanału prywatnego do strefy VIP po uprzednim spełnieniu warunków.
2.7) Rezerwowanie kanału o mniejszej numeracji.
2.8) Przydział do rangi z zakresu opisanego w punkcie 1.4) i jego podpunktach.
2.9) Zgłaszanie łamania/naruszania regulaminu.
2.10) Skargi na działania Administratora należy zgłaszać na forum: http://board.pol-speak.pl/viewforum.php?f=17
2.11) Użytkownik może otrzymać rejestrację żeńską lub męską, zgodnie z płcią.

3. Obowiązki
3.1) Przestrzeganie regulaminu.
3.2) Zgłaszanie wykorzystywania przez użytkowników błędów w działaniu serwera.
3.3) Zgłaszanie problemów technicznych.
3.4) Pilnowanie porządku na własnym kanale (tymczasowym/prywatnym/VIP/Premium).
3.5) Użytkownik ma obowiązek posiadania nicku, który jest w miarę czytelny oraz nie składa się z samych cyfr oraz znaków interpunkcyjnych/systemowych.
3.6) Współpraca z administracją.

4. Zakazy
4.1) Biorąc pod uwagę fonetykę, układ interpunkcyjny czy system piktogramów zakazuje się:
4.1.1) Tworzenie kanału o nazwie, temacie lub opisie, które są powszechnie rozpoznawane jako wulgarne, obraźliwe, rasistowskie bądź nawołujące do nienawiści społecznej.
4.1.2) Używanie nicków, awatarów, opisów i wiadomości pożegnalnych których znaczenie może być uznane za obraźliwe, wulgarne bądź nawołujące do nienawiści społecznej.
4.2) Obrażanie, kłócenie się lub przeszkadzanie innym użytkownikom.
4.3) Wykorzystywanie bugów/błędów.
4.4) Reklamowanie innych serwerów głosowych (w jakikolwiek sposób).
4.5) Używanie nawiasów kwadratowych przed nickiem np. [Joe] Kowalski. System nawiasów tego typu jest przeznaczony wyłącznie dla administracji i rang klanowych.
4.6) Używania rang w nicku (np. „Admin”, „vRoot”) wprowadzających w błąd innych użytkowników.
4.7) Podszywanie się pod administrację lub inne osoby na serwerze.
4.8) Używanie niepolskich znaków.
4.9) Puszczanie muzyki, bindów i dźwięków, które przeszkadzają innym użytkownikom na kanałach publicznych.
4.10) Używanie modulatora.
4.11) Nagrywanie rozmów na TS programem wewnętrznym TeamSpeak’a (wyjątkiem są kanały zablokowane hasłem).
4.12) Powoływanie się na znajomości w Administracji.

Administracja

5. Administrator ma prawo:
5.1) Ukarać użytkowników łamiących regulamin Kick-iem, Ban-em lub specjalnymi rangami. Działanie musi być podparte umotywowanym opisem powodu.
5.2) Wchodzić na kanał w celach informacyjnych, udzielenia pomocy bądź upomnienia w sytuacji łamania regulaminu przez użytkownika.
5.3) Przenosić użytkownika w celach informacyjnych, udzielenia pomocy bądź upomnienia w sytuacji łamania regulaminu przez użytkownika.
5.4) Nadawać rangi ogólne oraz rangi dodatkowe związane m in. z wydarzeniami.
5.5) Usuwać awatary i opisy użytkowników - uznane za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie i nawołujące do nienawiści - jeśli po uprzednim ostrzeżeniu użytkownik nie zmieni takowego awatara lub opisu.

6. Obowiązki Administracji
6.1) Pilnowanie porządku na serwerze oraz przestrzegania regulaminu przez użytkowników.
6.2) Dbanie o dobre imię serwera i osób z niego korzystających.
6.3) Pomoc użytkownikom serwera POL-SPEAK.pl w sprawach związanych z serwerem i klientem TeamSpeak3.
6.4) Przenoszenie na prośbę Channel Admina jego kanału na jeden z wolnych kanałów (np. w innej strefie uprawnień), o ile kanał spełnia warunki.
6.5) Sprawdzanie nazwy/tematu/opisu danego kanału.
6.6) Zmianę wulgarnej nazwy kanału/podkanału podczas nieobecności właściciela kanału.

7. Zakazy
7.1) Kick/Ban bez podania przyczyny.
7.2) Usuwanie kanałów bez powodu. Kanał może zostać usunięty jeśli Channel Admin oraz vice Channel Admin pokoju zostali zbanowani. Po zakończeniu okresu "banicji" użytkownicy mogą prosić o ponowne założenie kanału według pozycji wolnych pokoi na dany moment.

8. Kanały Ogólne
8.1) Nazwa oraz opis muszą być wolne od zwrotów obraźliwych i wulgarnych.
8.2) Kanały moderowane przez administratorów są zwolnione z wpisywania dat w temacie.
8.3) Zakazuje się używania spacer-ów w nazwie kanału.
8.4) Treści dodawane do opisu kanału przez użytkownika muszą znajdować się poniżej tekstu umieszczonego przez administratora zakładającego kanał.
8.5) Kanały w strefie Premium, VIP i Prywatne muszą posiadać ogólnie przyjętą numerację w nazwie kanału zgodnie z przyjętą zasadą: <numer kanału>. <nazwa kanału> (np. 121. Gramy w lola).
8.6) Kanały bez hasła są dostępne dla wszystkich, dlatego są traktowane jako kanały publiczne.
8.7) Zakazuje się zabawy w ciągłe tworzenie nowych kanałów tymczasowych.

9. Kanały Prywatne
9.1) Nie jest wymagana rejestracja, aby z nich korzystać.
9.2) Mogą posiadać jednego Channel Admina i wielu vice Channel Adminów.
9.3) Liczba podkanałów musi być ujęta w granicach rozsądku - nieproporcjonalna ilość podkanałów w stosunku do osób przebywających na kanale, skutkuje usunięciem tego nadmiaru po wcześniejszym poinformowaniu właściciela kanału.
9.4) W temacie kanału głównego musi być wpisana aktualna data.
9.5) Do nazwy każdego kanału na którym data przewyższa 10 dni od aktualnie wpisanej, dopisywana jest fraza [***DATA***] zalecająca jej aktualizację. Zbyt długie nazwy kanałów będą skracane o 10 ostatnich znaków, na miejscu których pojawi się fraza [***DATA***].
9.6) Aktualizacja daty jest wykonywana przez bota o ile Channel Admin lub Vice Channel Admin znajduje się na kanale. Pomimo automatycznej zmiany daty właściciel ma obowiązek jej pilnować.
9.7) Jeżeli Channel Admin i jego zastępca będą mieli np. jakiś wyjazd dłuższy niż 14 dni uniemożliwiający aktualizację daty w temacie, a będą chcieli zachować kanał - muszą zgłosić się do administracji w celu zachowania pokoju.

10. Kanały VIP
10.1) Warunkiem otrzymania lub przeniesienia kanału do strefy VIP jest:
-zwiększona aktywność na kanałach prywatnych (około 8 osób na kanale)
-wygrana z eventu
10.2) Kanał, który nie spełnia powyższych warunków zostaje usunięty lub przeniesiony na najbliższy wolny kanał prywatny.
10.3) Właściciel kanału prywatnego spełniający warunek ma prawo zgłosić się do administracji w celu zweryfikowania kanału i przeniesienia do strefy VIP.
10.4) Kanały VIP są zwolnione z wpisywania daty w temacie.
10.5) Użytkownicy przebywający poza kanałem nie wliczają się do aktywności na kanale.
10.6) Użytkownicy na kanałach VIP mogą otrzymać specjalną rangę serwerową „VIP” oraz własną rangę z ikonką (włącznie z nazwą klanu przed nickiem, np. „[Dzikie koty V8] Patryk”).
10.7) Kanały mogą posiadać:
10.7.1) wielu zarządców, oraz zastępców
10.7.2) mogą posiadać dowolną liczbę podkanałów (mieszczącą się w granicach rozsądku)
10.7.3) mogą posiadać własną ikonkę ustawioną na kanale.
10.8) Na kanale VIP oraz jego podkanałach zabronione jest tworzenie stref aktualnie istniejących na serwerze.

11. Kanały Premium
11.1) Regulamin strefy "PREMIUM" jest rozszerzeniem regulaminu głównego serwera i jako rozszerzenie stanowi jego nieodłączną część - z uwagi na ten fakt, użytkownicy korzystający z usług płatnych, nie są zwolnieni z przestrzegania głównego regulaminu serwera.
11.2) Kanał zakupiony w ramach usługi "PREMIUM" staje się ważny w momencie uiszczenia za niego opłaty - od tego momentu kanał staje się kanałem aktywnym, aż do dnia wyznaczającego koniec terminu trwania usługi.
11.3) Nieznajomość regulaminu nie upoważnia użytkowników do składania reklamacji.
11.4) Opłacone zamówienie nie ulega zwrotowi.
11.5) Przy odnowieniu wygasającej usługi kanał, który nie zostanie opłacony w terminie:
- do jednego dnia po upływie jej ważności, zostanie zablokowany
- do pięciu dni po upływie jej ważności, zostanie usunięty.
11.6) Zakaz odsprzedawania kanału PREMIUM osobom trzecim.
11.7) POL-SPEAK.pl ma prawo do zaprzestania świadczenia usług użytkownikowi łamiącemu postanowienia wszelkich regulamniów obowiązujących na serwerze.
11.8) Użytkownicy na kanałach Premium mogą otrzymać własną rangę z ikonką (oraz nazwą klanu przed nickiem włącznie, np. „[Dzikie koty P8] Patryk”)
11.9) Kanały mogą posiadać:
11.9.1) jednego zarządcę, oraz wielu zastępców
11.9.2) mogą posiadać dowolną liczbę podkanałów (mieszczącą się w granicach rozsądku)
11.9.3) mogą posiadać własną ikonkę ustawioną na kanale.

Za łamanie regulaminu użytkownikowi grozi wyrzucenie z kanału/serwera, bądź też ban czasowy/stały. Długość oraz wysokość kary jest zależna od Administratora który wg intuicji wyznacza karę motywując ją w opisie.
Działanie na niekorzyść użytkownika/serwera może także podlegać karze w postaci bana.

Pozdrawiamy serdecznie,
Wasza Ekipa POL-SPEAK.pl

Locked